Ta Kontakt med oss

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Maskemønstre

For å få det resultatet man ønsker er det fint å kunne variere mellom ulike mønstre.

Hullkort- og datastyrte maskiner har samme automatiske mønstermuligheter. Forskjellen er at på en hullkortmaskin er mønsterrapporten avgrenset til hullkortet.

På SK280 er hullkortet på 24 masker. Det følger 20 ulike mønsterkort med maskinen. I tillegg kan man designe egne mønstre og klippe ut egne kort. Til dette trenger man ekstrautsyr.

På SK840 datastyrt strikkemaskin står man fritt til å lage mønstre over hele nålesengen, man er ikke avhengingav noen rapport. Å tegne egne mønstre er raskt og enkelt med strikkeprogrammet DesignaKnit, og når man har tegnet mønsteret kan man straks strikke det - direkte overført fra datamaskinen.

Fair Isle (tofarget mønsterstrikk, norsk mønster)

Dette er en mønsterteknikk der du kan strikke med to farger automatisk pr rekke. I norsk tradisjon er det den mest brukte teknikken, for eksempel i Selbuvotter og Setesdalskofter.


Lace (kniplingmønster, trådhullmønster)

Her strikkes det med en tykk og en meget tynn tråd. Det som på hullkortet er hullet ut som mønster strikkes bare den tynne tråden, og den tykke ligger bak som trådsprang. Ved bunnpartier på mønsterkortet strikker begge trådene sammen.

Weaving (vevmønster)

En mønstertråd blir bundet inn i strikkingen på vrangsiden i overgangen mellom det som er hullet ut til mønster og bunn på hullkortet. Dette gir muligheter for å eksperimentere med tykkere garn og forskjellige effektgarn.

Slip (skip, løpemønster)

Ved denne mønsterteknikken strikkes bare de maskene som er hullet ut på hullkortet. Dette er en basisteknikk på strikkemaskinen. Den gir muligheter for flotte teksturmønstre, kan utnyttes for å danne volumer i et plagg og til å strikke med flere enn to farger pr rekke. På en elektronisk strikkemaskin kan vi bruke denne teknikken til å strikke forkortede rekker automatisk. Ved dette kan vi forme volanger og sirkler og lage fargepartier uten trådsprang på vrangsiden.

Tuck

På samme måte som Slip strikkes det her også bare på de maskene som er hullet ut på hullkortet. Men, i forhold til Slip, dannes det løkker i nålekroken på de maskene som ikke er hullet ut på hullkortet. Det kan lages flotte teksturmønstre, og det gir mye volum i forhold til glattstrikk.