Ta Kontakt med oss

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kabler

 

Kabler til DesignaKnit

Oppdatert 22.09.2011

For å kunne koble DesignaKnit mot en strikkemaskin trengs en eletronisk overføringenhet. Det finnes forskjellige typer kabler avhengig av hva slags strikkemaskin du har, versjon av DesignaKnit og hva slags PC (Windows versjon) du har.

Norsy (Silver Reed) elektronisk strikkemaskin

Til alle Norsy (Silver Reed) elektroniske strikkemaskiner trenger du en SilverLink5 kabel. Kabelen går fra PC’n og til en krøllkabel som gir forbindelsen til sleden. Krøllkabelen er derfor nødvendig til alle de elektroniske maskinene.

Har du eldre utstyr så se i oversikten under om hvilke kabler og programversjon som kan brukes.

Nye PC-er fåes bare med USB-port. Det anbefales derfor på det sterkeste å anskaffe en kabel som går mot USB. Da kan du bruke kabelen også på nyere PC’er.

SilverLink2 Seriell er ikke mulig å bruke mot USB-utgang, selv ikke med en seriell/USB konverter. Seriell/usb-konverteren  klarer ikke kravet til hastigheten og nøyaktigheten av informasjons-overføringen mellom PC og strikkemaskin.

DK6 + Silver Reed maskin kan kun benyttes SilverLink2. SilverLink4 fungerer ikke sammen med DK6.

Det er ikke mulig å bruke USB/serie-overgang på eldre Silverlink-kabel med seriell kontakt.

Kombinasjon SilverLink-kabel, DesignaKnit-versjon og Windowsversjon

SilverLink5 USB kabel  eller  SilverLink4 USB kabel + DesignaKnit8
– PC med USB-port
– alle versjoner av Windows opp til og med Windows8

SilverLink5 USB kabel + DesignaKnit7  (kan ikke brukes på Windows 7 64-bit-versjon)
– PC med USB-port
– Windows 98SE, ME, NT4, 2000, WinXP og Vista

SilverLink4 USB kabel + DesignaKnit7  (kan ikke brukes på Windows 7 64-bit-versjon)
– PC med USB-port
– Windows 98SE, ME, NT4, 2000, WinXP og Vista
– SL4 er USB 1.1 compliant og vil fungere med USB 1.1 og USB 2 kontrollere

SilverLink4 seriell kabel + DesignaKnit7   (kan ikke brukes på Windows 7 64-bit-versjon)
– PC med serie-port
– alle versjoner av Windows opp til og med Vista

SilverLink2 seriell  + DesignaKnit 6 eller DesignaKnit 7
– PC med serie-port
– Windows 3.x,  Windows 2000 og XP
– kan få variabel mengde med feilstrikking under Windows 98
– frarådes brukt under Windows ME

SilverLink2 USB    – DesignaKnit 6/7/8
– PC med USB-port
– skal bare brukes til Windows 2000, XP og Vista

Brother elektronisk strikkemaskin

BrotherLink1

Til strikkemaskinen med PPD og modell 940.

Kan brukes på PC med USB-utgang. Det er da nødvendig med en USB/seriell konverter. Da det finnes mange USB/serielle konvertere på markedet kan ikke Softbyte garantere at de fungerer. Vi fører derfor en USB/seriell konverter som garantert fungerer.

BrotherLink2

Til modellene 930, 965i, 970 og 270 + alle hullkortmaskiner.

Kan brukes på PC med USB-utgang. Det er da nødvendig med en USB/seriell konverter. Da det finnes mange USB/serielle konvertere på markedet kan ikke Softbyte garantere at de fungerer. Vi fører derfor en USB/seriell konverter som garantert fungerer.

Alle type hullkortmaskiner

Designaknit og ScreenLink kan brukes til alle typer hullkortmaskiner og PC med både seriell og USB utgang.

Hvis PC’n kun har USB-utgang, er det nødvendig med en USB/seriell konverter. Det finnes mange USB/serielle konvertere på markedet, men Softbyte (produsent av DesignaKnit og kabler) kan ikke garantere at de fungerer. Softbyte fører derfor en USB/seriell konverter som garantert fungerer.

Du har stor glede av DesignaKnit som er koblet mot en hullkortmaskin. Den eneste begrensningen den har i forhold til en elektronisk strikkemaskin er at du må forholde deg til mønsterrapporter på 24 masker (for finstrikkemaskin). Alle andre funksjoner i DesignaKnit er like nyttig selv om du har en hullkortmaskin.

Du kan gjøre alle forberedelser til strikking i DesignaKnit; lage maskemønster, definere farger, lage snitt, omregning av oppskrifter, utskrift, etc.

På hullkortmaskiner fungerer DesignaKnit og kabel på en litt annen måte enn for en elektronisk strikkemaskinmaskin. Hullkortmaskinen strikker kun mønsterstrikk ved hjelp av hullkortene. Den hjelp du kan ha med bruk av DesignaKnit er følgende;

  • Mønster og snitt kan tegnes i programmet (husk at mønsteret strikkes i rapportbredden på hullkortet)
  • Hullkortet klippes etter mønsteret du ønsker å strikke.
  • Forbered maskinen som vanlig ved strikking av hullkort
  • Start strikkedelen i DesignaKnit samtidig med strikking med hullkort
  • Få instruksjoner på skjermen for hvor mange masker du skal legge opp, hvilke garnfarger du skal strikke med, når du skal bytte garnfarge og når du skal øke/felle masker.

Ved ensfarget strikk med snitt fungerer kombinasjonen DesignaKnit / ScreenLink / hullkortmaskin på samme måte som for en elektronisk strikkemaskin.

Strikkemaskin uten mulighet til mønsterstrikk (f.eks LK150)

DesignaKnit og ScreenLink kan brukes til alle typer strikkemaskiner og PC med både seriell og USB utgang.

Hvis PC’n kun har USB-utgang, er det nødvendig med en USB/seriell konverter. Det finnes mange USB/serielle konvertere på markedet, men Softbyte (produsent av DesignaKnit og kabler) kan ikke garantere at de fungerer. Softbyte fører derfor en USB/seriell konverter som garantert fungerer.